HEM

Industrigruppen HCU AB är ett företag som utgör plattform för koncernens industriföretag UBD Group och Cepa Steeltech. Målet är att skapa en konkurrenskraftig industrigrupp där vi utnyttjar kompetensen och resurserna i varje bolag för att finna kostnadseffektiva lösningar och produkter som är värdeskapande för både kunden och företaget. Flexibilitet, kvalitet och tillförlitlighet är några av våra ledord. Alla företag som ingår i gruppen är kvalitets- och miljöcertifierade.